HiP

Hoftebeskytter for forebygging av fallskader.
www.hip.as